Hitta oss på havet

Här kan ni följa vår seglats och se var vi befinner oss just nu.
 
Winlink.org uppdateras via kortvåg, dagligen om vi lyckas. (Håll markören över en positionsmarkering för att läsa vår kommentar)
 
Marine Traffic uppdateras kontinuerligt via AIS när vi befinner oss nära kusten.
 
Vesselfinder uppdateas på liknade sätt som Marine Traffic